Een van de belangrijkste waarden van GroenLinks Assen is duurzaamheid. Wij streven ernaar om de stad Assen te transformeren tot een groene en milieuvriendelijke gemeenschap. Dit betekent onder andere het bevorderen van energie-efficiëntie, het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen en het ondersteunen van initiatieven voor een circulaire economie.
GroenLinks Assen gelooft dat duurzaamheid essentieel is voor het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties. We zetten ons zich in voor een snelle overgang naar schone en hernieuwbare energiebronnen. Dit omvat het stimuleren van energiebesparing in gebouwen en het ondersteunen van initiatieven voor groene mobiliteit, zoals elektrisch vervoer.

Sociale rechtvaardigheid en inclusie zijn eveneens cruciale waarden voor GroenLinks Assen. We streven naar gelijke kansen en toegang tot voorzieningen voor alle inwoners van Assen, ongeacht hun achtergrond, inkomen of beperkingen. GroenLinks Assen zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt en waarin iedereen kan meedoen..

Daarnaast streven we ernaar om Assen te transformeren tot een fietsstad. We zetten ons in voor veilige fietspaden, goede fietsvoorzieningen en het bevorderen van fietsgebruik als duurzaam en gezond alternatief voor autoverkeer. Door het promoten van de fiets als een primaire vorm van transport wil GroenLinks Assen bijdragen aan een schonere en gezondere leefomgeving.

Samengevat, we zetten ons in voor duurzaamheid, energietransitie, de ontwikkeling van Assen als fietsstad, sociale rechtvaardigheid en inclusie. Met de toegewijde vrijwilligers, sympathisanten en leden streven wij naar een groenere, rechtvaardigere en meer inclusieve stad Assen.

Verandering begint in Assen

Contact met bestuur assen@groenlinks.nl
Contact met de fractie fractiegroenlinks@assen.nl

Volg ons op social media