Uitgelicht

GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruit gaat. Te veel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven, pakken we daarom hard aan. Het kan wel: voor iedereen een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen en een schone leefomgeving. Het is tijd voor verandering. Ook in Assen.

EERLIJK DELEN

Het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. De regering verhoogt de btw en verlaagt de dividendbelasting. Dit is oneerlijk. Het kan anders. Het moet anders. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen; in Nederland en in Assen. Daar gaat GroenLinks voor.

 

 • In Assen groeien geen kinderen in armoede op: ieder kind verdient een eerlijke start.
 • We verlichten schulden. In Assen mogen mensen niet door schulden de grip op hun leven verliezen. Aan mensen die schulden hebben mag niet worden verdiend.
 • Iedere Assenaar heeft recht op een betaalbare woning: we zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. We helpen starters op de woningmarkt. 
 • In Assen gaan we experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, bijvoorbeeld met een basisinkomen.

 

MENSELIJKE ZORG

We kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait in Assen om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst.

 

 • Meer wijkverpleegkundigen: de werkdruk van verpleegkundigen gaat omlaag, zieke en oudere mensen krijgen in Assen meer zorg.
 • Een vast gezicht aan het bed: wie ziek is, verdient in Assen een persoonlijke behandeling. 
 • Een vaste baan voor de zorgverleners: in Assen maken we werken in de zorg weer aantrekkelijk.
 • Wie dat wil, kan zijn of haar zorg in eigen hand nemen: het persoonsgebonden budget (PGB) wordt in Assen beter geregeld.
 • De gemeente Assen garandeert jeugdzorg en huishoudelijke hulp.
 • Er komt een einde aan het eigenbijdragecircus: ziek zijn is voor Assenaren geen eigen risico.

 

KLIMAATNEUTRALE STAD

Wat we nu doen of laten raakt direct de toekomst van onze kinderen. GroenLinks kiest er voor klimaatverandering hard aan te pakken. We kiezen voor een groen en schoon Assen: we zorgen voor schone lucht in onze straten en stimuleren duurzame energie. Met forse stappen wordt Assen zo snel mogelijk klimaatneutraal.

 

 • We zorgen in Assen voor schone lucht, bijvoorbeeld door te investeren in het openbaar vervoer, fietspaden en het planten van bomen.
 • We stimuleren duurzame energie (zon en wind): de overstap naar schone energie wordt makkelijk en betaalbaar. Langs de A28 bouwen we windmolens.
 • In Assen isoleren we bestaande woningen en voorzien ze van zonnepanelen. Nieuwe woningen bouwen we energieneutraal. Goed voor de energierekening én goed voor het klimaat.
 • Groen gaat in Assen boven steen. We gaan insectensterfte tegen doordat we het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen een halt toeroepen. 

 

VITALE BINNENSTAD

Het stadscentrum hoort het kloppend hart van Assen te zijn. Het gebied waar Assenaren en bezoekers met plezier naartoe komen. Net als in andere steden kampt onze binnenstad met leegloop: Assen scoort landelijk heel hoog wat winkelleegstand betreft. De ontwikkeling van een OutleTT dreigt de doodsteek te worden voor menige winkelier. Dat moeten we niet willen: GroenLinks Assen wil daarom werken aan een vitale binnenstad. Liever 100% investeren in de binnenstad dan verdelen tussen binnenstad en outlet factory.

 

 • We investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. In een energievriendelijke en duurzame inrichting (straatmeubilair, LED verlichting, materialenkeuze) en veel meer groen.
 • Het Koopmansplein wordt heringericht voor multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld voor straattheater en tijdelijk wateropvang bij hevige regenval.
 • Ondernemers, die willen verduurzamen, krijgen ondersteuning met advies en subsidies.
 • De binnenstad wordt nog autoluwer; fietsers en voetgangers krijgen nog meer de ruimte. In het weekend is er gratis openbaar vervoer vanaf drie transferia.
 • Leegstaande winkelpanden bouwen we om tot starterswoningen.  

 

Verandering begint in Assen. Stem 21 maart GroenLinks.