verkiezingsprogramma 2018-2022

Het kan anders. Het moet anders. Ook in Assen. GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid.

Een sociaal Assen

GroenLinks wil dat iedereen in Assen een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Assen laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.

Een groen Assen

GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen, schone lucht kunnen inademen en in schoon water kunnen spelen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor een mooi groen hart in het centrum van Assen en mooie groene parken. Voor ruimte om te spelen en te sporten op wijkniveau en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

Een open Assen

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Iedereen hoort erbij, ook vluchtelingen. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen.

Kernpunten een sociaal Assen

 1. Iedereen hoort erbij. We willen experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, bijvoorbeeld een basisinkomen. Met minder controle en meer hulp.
 2. Kinderen doen mee van jongs af aan. We streven ernaar dat ze de dag kunnen beginnen met een ontbijt en meedoen aan educatieve, sportieve en culturele activiteiten.
 3. Iedereen moet thuis kunnen wonen. Met royale ondersteuning door huishoudelijke hulp en specifieke middelen.
 4. Alle Assenaren hebben een betaalbaar huis. Er moeten veel woningen bij komen. Dat kan door nieuwbouw en door leegstaande bedrijfsgebouwen geschikt te maken voor wonen

Kernpunten een groen Assen

 1. Assen is een fietsstad. We geven voorrang aan schoon en veilig vervoer: voetgangers, fietsers en gebruikers van bus en taxi zijn leidend bij de (her)inrichting van de stad.
 2. In een groen Assen gaat groen boven steen. We planten meer groen, ontstenen de stad waar we kunnen en gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, zowel in de openbare ruimte als op particuliere terreinen.
 3. Onze stad is in 2040 klimaatneutraal. Dit betekent forse inspanningen op het gebied van zonne- en windenergie, naast energieneutraal bouwen en het ondersteunen van lokale energiecoöperaties.
 4. We ontwikkelen daarom een dierenwelzijnsbeleid, stoppen met jacht en intensieve veehouderij en stimuleren biologische landbouw.
 5. Wij stimuleren duurzaam ondernemersschap.

Kernpunten een open Assen

 1. In een open en gastvrij Assen voelt iedereen zich thuis. Assenaren accepteren elkaar zoals ze zijn. Assen denkt en doet mee aan de opvang van vluchtelingen, in overleg met bewoners.
 2. De gemeente luistert naar haar burgers. Assenaren zijn mondige burgers die meedenken en meepraten via verschillende vormen van directe democratie, zoals burgerparticipatie of andere methoden.