Sport

GroenLinks vindt dat sport belangrijk is voor iedereen in Assen.

De gemeente zorgt voor goede en betaalbare sportvelden en sporthallen. Sporten wordt gestimuleerd en dient laagdrempelig toegankelijk te zijn. De gemeente zorgt dat zoveel mogelijk mensen en sportverenigingen op de hoogte zijn dat sporten voor iedereen mogelijk is in de gemeente Assen, ook voor mensen met een kleine beurs. Alle kinderen en jongeren hebben mogelijkheden om aan een sportvereniging deel te nemen.

De gemeente zorgt voor goede en betaalbare sportvelden en sporthallen. Sporten wordt gestimuleerd en dient laagdrempelig toegankelijk te zijn. De gemeente zorgt dat zoveel mogelijk mensen en sportverenigingen op de hoogte zijn dat sporten voor iedereen mogelijk is in de gemeente Assen, ook voor mensen met een kleine beurs. Alle kinderen en jongeren hebben mogelijkheden om aan een sportvereniging deel te nemen.