Een vitale binnenstad????

Onderstaand de bijdrage van woordvoerder Hans Marskamp over de Binnenstadsvisie van Assen.

Het plan dat er nu ligt, is over het algemeen een goede aanzet om met de binnenstad aan de slag te gaan.
Toch hebben we nog wel de nodige vragen , opmerkingen en twijfels.

De inzet op een kernwinkelgebied waar detailhandel zich moet concentreren onderschrijven wij.

Het college voegt aan de bestaande ‘parels’ zoals ze dat noemt, nog wat parels toe”

Koopmansplein

Het hart van het centrum; goed dat hier vol op wordt ingezet, vonden ook wij. Jammer dat de bepalende ondernemers hier vanwege de FOC-dreiging afhaken, maar we begrijpen ze wel. Dit college laat met het FOC de binnenstad nu al 2 jaar bungelen en als het aan het college ligt gaat dit nog wel 2 jaar duren. We snapten niets van de laconieke reactie van de wethouder. Een van je parels kun je voorlopig afschrijven en de wethouder laat optekenen: ach het gaat maar om 4 eigenaren, er zijn er nog 340; onbegrijpelijk!

Havenkwartier

Net als ‘Vaart in Assen’ hebben we geen goed gevoel bij het Havenkwartier. Dit is letterlijk zover verwijderd van het centrum dat wij hier de noodzaak van verbinding en inzet met het centrum niet zien.
Het college lijkt zaken te verknopen die maar zijdelings raakvlakken hebben om zo een soort packagedeal voor te leggen; we zien die tendens ook in andere dossiers. Maar al draagt een aap een gouden ring, het blijft een lelijk ding, en dan heb ik het over het FOC.

Stationsgebied

Ook het stationsgebied als parel te benoemen gaat ver. Natuurlijk, met de FlorijnAs hebben we de boel aardig op de kop gezet daar, maar een rode loper de stad in vanuit een station dat vanuit het centrum gezien verstopt is achter 3 kantoorkolossen als parel benoemen, tja.. Er is bij ons nog wat fantasie voor nodig!

Verder is de verhouding tussen wat de overheid investeert en wat de particuliere sector neer zou moeten leggen, behoorlijk scheef. Wij hebben onze twijfels of met nog geen 10% van de als totaal benodigde investering, is de 3 miljoen voldoende ?.

Tel uw zegeningen

Daar is het college goed in, want om nu de Hommeslocatie, Het Wapen van Drenthe en de Abel Tasmanflat in te boeken als ingeleverde m2 winkelruimte en kantoor is ons wat al te gemakkelijk. En helemaal om de investeringen daar, nu al in te calculeren als private bijdrage.

Stedelijke kavelruil

GL heeft hoge verwachtingen van de stedelijke kavelruil en we zien dat als een goed middel om partijen bij elkaar te brengen en tot resultaten te komen.

Stimuleringsfonds

Over het stimuleringsfonds voor verplaatsing van winkel naar het kernwinkelgebied zijn we nog niet enthousiast De bijdragen zijn vrij marginaal en we vragen ons af of dit ondernemers verleidt, gezien ook de verschillende belangen van een huurder en een eigenaar bij verhuurde objecten. Terecht merkt Vaart in Assen op dat versnipperd beleid en steun niet effectief is en beter ingezet kan worden op enkele grotere projecten met meer slagingskans. We hebben in de Singelpassage gezien dat inzet van een paar duizend euro subsidie op wat langere termijn niet tot blijvers leidt.

Financieel:

Hoe is de bijdrage van de particuliere sector geborgd? We lezen 3 mln gemeente, 3 mln prov. 3 mln particulier, maar zien niet hoe die laatste bijdrage verzekerd is. Het binnenstadsakkoord kent niet eens een financiële paragraaf.

Dat geldt ook voor het krediet van 500.000 dat nu gevraagd wordt om plannen te maken; draagt de particuliere sector hier ook in bij ??

Vergroening

Tenslotte de vergroening van de binnenstad: hiermee zijn we het volledig eens en we zijn blij te zien dat ook Vaart in Assen hierop aandringt. Groen verhoogt bewezen de waarde van vastgoed. Na de kaalslag in en rond de binnenstad (Overcingellaan en Groningerstraat) kan er wat ons betreft niet genoeg groen worden toegevoegd. We denken daarbij op het Koopmansplein ook aan verticale geveltuinen of grotere bomen in grote bakken die bij evenement verplaatsbaar zijn.

 

Samenvattend: inzet en aanzet goed, maar nog wel een paar pijnpunten wat GL betreft.