Nieuws

Stadsbroekhal, resultaat na de raadsvergadering

Komt de Stadsbroekhal er nu wel of niet. Het laatste woord was natuurlijk aan de gemeenteraad van Assen. Met vereende krachten en in unanimiteit is er door Erik van der Noord, fractievoorzitter van de PvdA een motie ingediend namens alle partijen.
Het college moet bouwen, maar met een nieuwe opdracht eerst terug naar de raad komen.
Kijk mee op: http://assen.raadsinformatie.nl/?Commissie=421&Vergadering=9175# en scroll naar het agendapunt over de stadsbroekhal.

Onderstaand mijn bijdrage aan het debat.

Lees verder

Kennismaking met Henk Thoma (lid Klankbord Groep)

Zoals eerder al vermeld op deze site, is GroenLinks Assen bezig met het samenstellen van een klankbordgroep, welke ons op diverse gebieden kan adviseren, feedback geven op plannen etc. Hieronder een kennismaking met Henk Thoma, één van de leden van de klankbordgroep.

Lees verder

Reactie fractievoorzitter Ger Meijer op voortgangsnota

De Voorjaarsnota geeft de stand van zaken over de voortgang van de begroting 2006 en de voortgangsnota informeert de raad over de ontwikkelingen.

Om de voortgangsnota goed te begrijpen is het dus nodig opnieuw te kijken naar de begroting 2006. Opmerkelijk was dat de begroting van 2006 een positief resultaat heeft van bijna een miljoen euro’s. Voor 2007 wordt in de voortgangsnota ook een positief resultaat geraamd en wel een bedrag van 744.000 euro’s. Anders gezegd: we hebben voldoende geld. De politieke vraag vandaag is: wat doen we met dit geld?

Lees verder

Sam Pormes bekritiseert PVDA

In het Cassataprogramma van afgelopen zaterdag heeft afdelingsvoorzitter Sam Pormes behoorlijk kritiek geleverd op de koers van de PvdA. Aanleiding was de vergunning die Women on Waves van het Ministerie van VWS heeft gekregen en in vele opzichten een stap terug is ten opzichte van de toestemmingen die Women on Waves reeds had verkregen.

Lees verder

GroenLinks en VVD nemen initiatief tot WMO avond

Op 24 april hebben Laura Punt, Ger Meijer (GroenLinks) en Agnes Klinkenberg (VVD)gesproken over het idee wat is geboren op de avond van de uitslag van de Provinciale verkiezingen. Kern van het idee is dat een inhoudelijke dialoog/bespreking tussen het WMO-platform en de lokale politiek van Assen meerwaarde heeft.

Lees verder