Nieuws

Reactie fractievoorzitter Ger Meijer op voortgangsnota

De Voorjaarsnota geeft de stand van zaken over de voortgang van de begroting 2006 en de voortgangsnota informeert de raad over de ontwikkelingen.

Om de voortgangsnota goed te begrijpen is het dus nodig opnieuw te kijken naar de begroting 2006. Opmerkelijk was dat de begroting van 2006 een positief resultaat heeft van bijna een miljoen euro’s. Voor 2007 wordt in de voortgangsnota ook een positief resultaat geraamd en wel een bedrag van 744.000 euro’s. Anders gezegd: we hebben voldoende geld. De politieke vraag vandaag is: wat doen we met dit geld?

Lees verder

Sam Pormes bekritiseert PVDA

In het Cassataprogramma van afgelopen zaterdag heeft afdelingsvoorzitter Sam Pormes behoorlijk kritiek geleverd op de koers van de PvdA. Aanleiding was de vergunning die Women on Waves van het Ministerie van VWS heeft gekregen en in vele opzichten een stap terug is ten opzichte van de toestemmingen die Women on Waves reeds had verkregen.

Lees verder

GroenLinks en VVD nemen initiatief tot WMO avond

Op 24 april hebben Laura Punt, Ger Meijer (GroenLinks) en Agnes Klinkenberg (VVD)gesproken over het idee wat is geboren op de avond van de uitslag van de Provinciale verkiezingen. Kern van het idee is dat een inhoudelijke dialoog/bespreking tussen het WMO-platform en de lokale politiek van Assen meerwaarde heeft.

Lees verder

Klankbord groep voor GroenLinks Assen

De laatste verkiezingen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd voor GroenLinks. Drie verkiezingen binnen één jaar lieten steeds dezelfde trend zien: verlies voor GroenLinks. Inmiddels klinken er binnen de gehele partij kritische geluiden en de roep om een grondige evaluatie van de afgelopen verkiezingscampagnes.

Ook binnen GroenLinks Assen stellen we onszelf veel kritische vragen. Wat doen we fout?, waarom lukt het ons niet om meer kiezers te trekken?, hoe moeten we het anders doen? Etc etc. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat we dingen anders zullen moeten aanpakken. Misschien op een andere manier campagne voeren, ons imago verbeteren of versterken, (nog) meer zichtbaar worden.

Lees verder

Raadsvergadering 22-03-2007

De verwachting voor deze vergadering was, dat de agenda overvol zou zijn, maar de agendacommissie heeft zijn werk goed gedaan en veel stukken als conform opgenomen.

Slechts 1 stuk werd uit de conformstukken gehaald naar de bespreekstukken. Conformstukken zijn, na vaststelling van de agenda, meteen afgewerkt als hamerstuk. Het is dus goed inlezen van te voren en in de fractie goed bespreken of wij accoord kunnen gaan wat de agendacommissie voorstelt. Wil je namelijk een stuk toch bespreken dan is het zaak dit te melden voor vaststelling van de agenda.

Groot hangijzer deze vergadering was de behandeling van de kadernota WMO, Meedoen en meetellen.

Lees verder