Nieuws

Klankbord groep voor GroenLinks Assen

De laatste verkiezingen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd voor GroenLinks. Drie verkiezingen binnen één jaar lieten steeds dezelfde trend zien: verlies voor GroenLinks. Inmiddels klinken er binnen de gehele partij kritische geluiden en de roep om een grondige evaluatie van de afgelopen verkiezingscampagnes.

Ook binnen GroenLinks Assen stellen we onszelf veel kritische vragen. Wat doen we fout?, waarom lukt het ons niet om meer kiezers te trekken?, hoe moeten we het anders doen? Etc etc. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat we dingen anders zullen moeten aanpakken. Misschien op een andere manier campagne voeren, ons imago verbeteren of versterken, (nog) meer zichtbaar worden.

Lees verder

Raadsvergadering 22-03-2007

De verwachting voor deze vergadering was, dat de agenda overvol zou zijn, maar de agendacommissie heeft zijn werk goed gedaan en veel stukken als conform opgenomen.

Slechts 1 stuk werd uit de conformstukken gehaald naar de bespreekstukken. Conformstukken zijn, na vaststelling van de agenda, meteen afgewerkt als hamerstuk. Het is dus goed inlezen van te voren en in de fractie goed bespreken of wij accoord kunnen gaan wat de agendacommissie voorstelt. Wil je namelijk een stuk toch bespreken dan is het zaak dit te melden voor vaststelling van de agenda.

Groot hangijzer deze vergadering was de behandeling van de kadernota WMO, Meedoen en meetellen.

Lees verder

Gemeenteraad 22-03-2007 Kadernota WMO

De Visie: Meedoen en meetellen.

Veel wordt hierin gesproken over welzijn, isolement voorkomen, zelfstandig kunnen blijven wonen, netwerken gebruiken, verantwoordelijk zijn en voelen voor anderen. Hoe is de gemeente van plan dit allemaal te organiseren? Door bestaande netwerken te ondersteunen, maar hoe? Door de inzet van professionals die vrijwilligers gaan ondersteunen, maar hoe? Werk hiervoor concrete plannen uit en blijf niet zo vaag met al dit welzijn!

Lees verder

Assen, milieubewust??

In het Dagblad van het Noorden van 10 maart j.l. stond een stuk van de EU, die het eens is geworden over een ambitieus klimaatplan voor Europa. De EU moet in 2020 ongeveer 20% energiezuiniger zijn dan in 1990. en 20% minder CO² uitstoot.

Een van de maatregelen is dat zij willen dat alle normale gloeilampen op termijn verboden gaan worden. Uitsluitend spaarlampen mogen dan nog verkocht worden.

Lees verder

Gemeenteraad 08-03-07

Op Internationale Vrouwendag was er een regulieren Raadsvergadering. Ik heb gele rozen uitgedeeld aan de aanwezige raadsleden en enkele belangstellende van de raad om hun hierop attent te maken. Voor mij als GroenLinkser en Zonta Lid is dit een belangrijke dag waaraan ik een internationaal tintje wilde geven door het uitdelen van de gele Zonta Roos. 8 maart, Zonta Rose Day & Internationale Womens Day.

Lees verder