Iceworld Assen

Gisteravond was de eerste discussie over Iceworld in Assen. Nou ja, discussie, was meer een ophemeling van college en plan, dan een discussie over de vele miljoenen die Assen hiervoor beschikbaar wil gaan stellen. Hier en daar een kritische noot, met name naar de rol van de gedeputeerde, GS en provinciale Staten. Onderstaand de toch redelijk kritische bijdrage van Hans Marskamp namens GroenLinks Assen.

Maar wij stonden daar alleen in.

Het plan voor de ijsbaan en alles wat er bij komt van ijshockey tot klimwand is prachtig. 
Een mooi initiatief dat een goede start kan zijn voor de TRZ bij het TT-circuit. 
Een publiekstrekker van formaat waar Assen erg blij mee kan zijn. Fijn dat Volker 
Wessels zijn nek durft uit te steken om dit hier neer te zetten. Een invesering van 40 
miljoen is niet niks natuurlijk. Een private investering van formaat ! Een private 
investering ….. en dat moet het ook vooral blijven. 

Want waarom zou de gemeente Assen hier 2,5 milijoen of mogelijk zelfs 5 miljoen euro 
in moeten steken? 

Vanwege het sausje van breedtesport, wat partime banen, de connectie met onderwijs 
en, voor GL, duurzaamheid ? 
Daar hangt dan wel een erg fors prijskaartje aan ! 
Kunnen we dat niet beter besteden aan sport in Assen, bijvoorbeeld de Pioneers die pas 
2 jaar na het vertrek van HVA in armetierige noodaccommodatie zijn gehuisvest, of aan 
zonnepanelen op iedere clubaacommodatie Investeer echt in breedtesport om kinderen 
en jongeren in beweging te krijgen en te houden. En qua duurzaamheid hebben wij ook 
nog wel andere ideeen dan het bouwen van een hele grote koelkast en deze dan met 
zonnepanelen van elektriciteit te voorzien en dan te zeggen hoe duurzaam we bezig 
zijn…. 

Nee GL is niet enthousiast over de forse gemeentelijke bijdrage.

En nog minder over het gemak waar het college dit geld wil uitgeven. 
De wethouder doet voorkomen of de eerste 2,5 miljoen vanzelfsprekend is en al in the 
pocket. Die is is al geregeld en vastgelegd in de Najaarsnota en de brief van 28 juni 2016 
roept het college. Nou, Lauw Loene, er is nog niks geregeld en niets vastgelegd in de 
Najaarsnota. Het college heeft alleen maar aangekondigd dat ze dit voornemens was, 
maar er is nog geen enkel besluit genomen en geen cent vastgelegd of begroot. De raad 
heeft e.e.a. voor kennisgeving aangenomen.

Pas nu is een principebesluit aan de orde. 

Detail: in de najaarsnota 2016 werd gesproken over een bijdrage van 2,5 miljoen 
inclusief de gemeentelijke voorbereidingskosten. Nu wordt een voorstel gedaan voor 
een bijdrage van 2,5 miljoen plus een voorbereidingskrediet van 200.000,-- voor de 
bestemmingsplanprocedure. Dan zitten we al op een bijdrage 2,7 miljoen. 
En dan ook nog eens 2,5 miljoen erbij leggen als de provincie niet thuis geeft. 

Als we dit dan ook nog eens zetten tegen de berichten deze week dat Assen voornemens is 
4,6 miljoen bij de dragen aan GAE vragen wij ons af hoeveel vrije miljoenen de gemeente 
Assen denkt te kunnen inzetten in dit soort prestige objecten die meer dan regio 
overstijgend zijn, terwijl wij nog de nodige risico's lopen in een lopend object als de FlorijnAs 
(denk aan de duurder uitvallende aanbesteding stationsgebouw) waardoor bij de reserves 
FlorijnAs ook de bodem in zicht komt. 

Kortom, het zou wel eens mooi zijn als er een risico- en investeringsoverzicht komt van al dit 
soort projecten! Zo mogelijk voor de vjn! 

Op onze technische vraag in hoeverrre deze bijdrage aangemerkt kan worden als 
staatssteun is geen helder antwoord gekomen. Er is een ambtelijke inschatting gemaakt 
voor alleen de eerste 2,5 miljoen. Linksom of rechtsom, in feite geven we als Assen de 
grond gewoon gratis weg met daarnaast een forse bonus. 

Tenslotte nog de blufpoker van het college dat men hoe dan ook doorgaat, uitgaat van 
eigen kracht. Los van de subsidie en los van wat Hoogeveen doet. Ja met zo’n kamikaze-
actie haal je EenVandaag wel, maar of dit nu het vermarkten van Assen en Drenthe is. 
De oorzaak van deze soap ligt natuurlijk grotendeels bij de provincie, maar ook Assen 
heeft de nodige olie op het vuur gegooid. Een slechte beurt wat GL betreft 

Kortom college, een mooi plan, een mooi particulier initiatief en dat moet het vooral 
blijven. Er zijn initiatieven met meer maatschappelijke relevantie in Assen die helaas 
niet op een dergelijke bijdrage van de gemeente hoeven te rekenen. De wethouder moet 
wel met een heel sterk verhaal komen , wil hij GL nog overtuigen voor 1 juni.