Nieuws

TT-festival nieuwe stijl en het ambitiedocument

Op donderdag 22 november 2018 is het ambitiedocument TT-Festival besproken in de raad.

Ging weinig over het ambitiedocument waar de wethouder mee moet werken en veel over het "wensenlijstje" van de gemeenteraad.
Veel discussie over of het "feestje" 3 of 4 of 5 dagen moet gaan duren en dat de gemeenteraad hierover duidelijkheid moet geven of hun verantwoordelijkheid in moet nemen.

GroenLinks staat open voor deze discussie, maar dan wel onderbouwd met een "wensenlijstje" van de veelal horecaondernemers, klein en groot, en welke uitwerking het heeft op het "verdienmodel" voor alle horecaondernemers in Assen. De wethouder kan aan de slag, of doorgaan op de weg die hij al bewandeld en dan kunnen wij als raad er desnoods in januari 2019 nog wel weer een keer over doorpraten.

 

Onderstaand de bijdrage van GroenLinks.

Lees verder

Algemene beschouwingen deel 2

Fractievoorzitter Hans Marskamp komt in zijn 2de termijn terug op de bijdrages van het college van B&W van Assen.

Aanvullend tav de motie Bodycams: de portefieullehouder geeft aan dat hij de raad een brief stuurt inzake de regeling van de bodycams voor BOA's. Als deze brief aanleiding geeft tot agendering, kunnen wij dit uiteraard gewoon doen. GROENLINKS trejt de motie dus in.

 

Lees verder

Vaart in Asser Binnenstad

We zijn pas kort begonnen, maar nu al de eerste rapportage. En hoewel we pas kort zijn begonnen is er niet stilgestaan. Maar los van laaghangend fruit is er ook een aanpak en doelstellingen voor 2019 en verder gemaakt, in twee delen.

Lees verder

ZONNEPARKEN? WE HEBBEN GEEN TIJD TE VERLIEZEN!

De urgentie om tot duurzame opwekking van energie te komen is groot.
Deze week het IPCC rapport over de gevolgen van de opwarming en onze CO2 uitstoot
Urgenda won de klimaatzaak in hoger beroep en ook de rechter is van mening dat de overheid moet opschieten.

We hebben dan ook geen tijd te verliezen.

Lees verder

Pagina's