Afdeling Assen

De afdeling Assen heeft ongeveer 90 leden. Daarnaast een tiental geinteresseerden. Dat zijn mensen die wel meedoen met allerhande activiteiten en uitgenodigd worden voor de ledenvergaderingen, maar die zich niet zodanig identificeren met GroenLinks dat ze lid zijn geworden. 

Een belangrijke rol van de afdeling is het organiseren van de GroenLinks inbreng in de gemeenteraad. Dat houdt in het beschikbaar hebben van een goede kandidatenlijst en het ontwikkelen en vaststellen van het verkiezingsprogramma. Op de ledenvergadering van 21 november stellen we programma en kandidatenlijst vast.  15 december is de aftrap van de Campagne bij Cheers in de Kerkstraat. 

Gezien de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart, gaan we voor drie zetels in de gemeenteraad. 

Het bestuur bestaat sinds 2016 uit:

  1. Summer Koster, voorzitter
  2. George van Diepen, vicevoorzitter
  3. Margriet Mantingh, penningmeester
  4. Jacob Wijngaard, secretaris (0592 357 860/06 237 82 792)
  5. Andre Staas, campagneleider Gemeenteraadsverkiezingen (06 510 73 388)