Afdeling Assen

De afdeling Assen heeft ongeveer 90 leden. Daarnaast een tiental geinteresseerden. Dat zijn mensen die wel meedoen met allerhande activiteiten en uitgenodigd worden voor de ledenvergaderingen, maar die zich niet zodanig identificeren met GroenLinks dat ze lid zijn geworden. 

Een belangrijke rol van de afdeling is het organiseren van de GroenLinks inbreng in de gemeenteraad. Dat houdt in het beschikbaar hebben van een goede kandidatenlijst en het ontwikkelen en vaststellen van het verkiezingsprogramma. Daar zijn we nu volop mee bezig. Daarna komt al heel snel het voorbereiden van de campagne. Gezien de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart, mogen we hopen op dire zetels in de gemeenteraad, terwijl we daarin nu maar eentje hebben. 

Het bestuur bestaat sinds 2016 uit:

  1. Summer Koster, voorzitter
  2. George van Diepen, vicevoorzitter
  3. Margrieet Mantingh, penningmeester
  4. Jacob Wijngaard, secretaris (0592 357860/06 2378 2792)
  5. Andre Staas, lid

Bestuursinformatie

Verkiezingen Gemeenteraad